Wynagrodzenie

Stosowane przez Kancelarię formy oraz wysokość wynagrodzenia za świadczone usługi prawne uzależnione są każdorazowo od rodzaju sprawy, stopnia jej złożoności i zawiłości oraz nakładu pracy adwokata.

W ramach rozliczeń finansowych z klientami Kancelarii funkcjonują następujące ustalania wysokości tego wynagrodzenia:

 • wynagrodzenie jednorazowe – za pojedynczą usługę, np. poradę, jedno pismo procesowe, sporządzoną umowę,
 • wynagrodzenie ryczałtowe – uzgadniane każdorazowo z Klientem honorarium za przyjęcie i prowadzenie konkretnej sprawy; jego wysokość uzależniona jest od rodzaju sprawy, wartości przedmiotu sporu, jej złożoności oraz nakładu pracy;
 • wynagrodzenie prowizyjne – składające się z procentowej premii uzależnionej od korzystnego dla Klienta rozstrzygnięcia sprawy oraz niższego niż ryczałtowe wynagrodzenia podstawowego;
 • stałe ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne – obowiązujące zazwyczaj w ramach stałej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, obejmuje bieżącą pomoc prawną w sprawach Klienta oraz porady prawne;
 • wynagrodzenie godzinowe – ustalane w drodze uzgodnienia z Klientem wysokości stawki za godzinę pracy adwokata.

W sprawach cywilnych, alimentacyjnych oraz z zakresu prawa pracy, minimalne stawki wynagrodzenia uzależnione są od wartości przedmiotu sporu (roszczenia). W zależności od wartości, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie, koszty te wynoszą co najmniej:

 • do 500 zł – 90 zł;
 • powyżej 500 zł do 1.500 zł – 270 zł;
 • powyżej 1.500 zł do 5.000 zł – 900 zł;
 • powyżej 5.000 zł do 10.000 zł – 1.800 zł;
 • powyżej 10.000 zł do 50.000 zł – 3.600 zł;
 • powyżej 50.000 zł do 200.000 zł – 5.400 zł;
 • powyżej 200.000 zł do 2.000.000 zł – 10.800 zł;
 • powyżej 2.000.000 zł do 5.000.000 zł – 15.000 zł;
 • powyżej 5.000.000 zł – 25.000 zł.

Powyższe kwoty netto są stawkami minimalnymi za daną sprawę, doliczyć do nich należy 23% podatku VAT.