Zespół

Adwokat Łukasz Sierka

Adw. Łukasz Sierka

Ukończył Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Studia prawnicze ukończył w 1998 roku. W latach 1998-2001 odbył aplikację sądową przy Sądzie Apelacyjnym w Katowicach zakończoną zdaniem egzaminu sędziowskiego. W latach 2002 -2005 odbył aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej w Katowicach i zdał egzamin adwokacki. Od 2005 roku prowadzi indywidualną praktykę adwokacką w Sosnowcu. W swojej pracy zawodowej prowadził obsługę dużych podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w sprawach karnych, sprawach gospodarczych (cywilnych i karnych) oraz sprawach przeciwko bankom i instytucjom finansowym, przede wszystkim dotyczących kredytów frankowych.


Adwokat Dominika Krochmal

Adw. Dominika Krochmal

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 2015 – 2017 odbyła aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej w Katowicach pod patronatem adw. Mai Galas, a następnie w 2018 roku zdała egzamin adwokacki W czasie trwania aplikacji adw. Dominika Krochmal zdobyła doświadczenie zawodowe skupiając się na sprawach z zakresu prawa karnego, ubezpieczeń społecznych oraz prawa rodzinnego, w tym spraw majątkowych. Udziela pomocy prawnej osobom zmagającym się z zadłużeniem.

Adwokat Mateusz Mermel

Mateusz Mermel
Adw. Mateusz Mermel

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 2015-2017 odbył aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej w Katowicach pod patronatem adw. Łukasza Sierki. W czasie aplikacji zdobywał doświadczenie pracując na stanowisku asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach oraz współpracując z wieloma kancelariami na terenie województwa śląskiego. Zajmuje się sprawami cywilnymi, gospodarczymi, sprawami z zakresu prawa pracy, sprawami odszkodowawczymi (dotyczącymi wypadków komunikacyjnych, nieszczęśliwych wypadków oraz wypadków przy pracy), a także prowadzi sprawy dotyczące tzw. upadłości konsumenckiej.