Zakres usług

Świadczymy usługi prawne zarówno na rzecz osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. Koncentrujemy się na pomocy prawnej z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, karnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz z innych dziedzin, ze szczególnym uwzględnieniem spraw odszkodowawczych, upadłości konsumenckiej oraz spraw kredytów frankowych.

Udzielamy ustnych i pisemnych porad prawnych, sporządzamy opinie i analizy prawne, przygotowujemy umowy, pisma procesowe, w szczególności pozwy, wnioski, apelacje, zażalenia, odwołania oraz skargi. Reprezentujemy naszych klientów w sprawach przed sądami, urzędami, instytucjami i organami publicznymi w całej Polsce, a także uczestniczymy w negocjacjach i mediacjach. Skutecznie bronimy w sprawach karnych, wykroczeniowych oraz karno-skarbowych przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Imieniem osób pokrzywdzonych i poszkodowanych prowadzimy sprawy o zadośćuczynienie oraz odszkodowanie w sprawach wypadków, w tym w szczególności wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy oraz szkód medycznych. Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu windykacji wszelkich należności, przede wszystkim na rzecz przedsiębiorców. Zapewniamy stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych.

Przedstawiamy wszelkie możliwe rozwiązania, analizujemy ewentualne kroki i decyzje, by sprawnie i bezpiecznie przeprowadzić Państwa przez wszystkie szczeble postępowania.