Możliwość złożenia skargi na przewlekłość postępowania w postępowaniu klauzulowym

Często zdarza się, że po uzyskaniu korzystnego wyroku strona musi bardzo długo czekać na stwierdzenie wykonalności prawomocnego orzeczenia, by w ogóle móc skierować sprawę do egzekucji. Niestety bywa, że czas oczekiwania na klauzulę wykonalności przekracza kilka lub kilkanaście miesięcy, a w tym czasie dłużnik może wyzbyć się majątku lub wyjechać zagranicę, skutecznie utrudniając egzekucję należnych wierzycielowi pieniędzy.

Wielu wierzycieli składało skargi na przewlekłość postępowania klauzulowego, domagając się stosownego odszkodowania. Sądy jednak odmawiały prawa do takiej skargi argumentując, że postępowanie klauzulowe nie jest postępowaniem rozpoznawczym, a strona uzyskała już korzystne dla siebie rozstrzygnięcie.

Powyższą praktykę kategorycznie zakwestionował Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie SK 14/18. Trybunał stwierdził, że postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności, jest „sprawą” w rozumieniu art. 45 ust. 1 Konstytucji i art. 1 ust. 2 ustawy skargowej i jako takie podlega kontroli pod kątem przewlekłości.

Więcej: http://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/komunikaty-prasowe/komunikaty-po/art/10696-mozliwosc-zlozenia-skargi-na-przewleklosc-postepowania-w-postepowaniu-klauzulowym/