Opinia Rzecznika Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotycząca tzw. kredytów frankowych

Sejm przyjął tzw. ustawę frankową w kształcie okrojonym na tyle, że kredytobiorcy frankowi będą zmuszeni szukać pomocy w sądach.

Orzeczenia sądów, choć nieliczne, są coraz korzystniejsze dla kredytobiorców – choćby drugoinstancyjne postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 września 2018 r. (VI ACa 427/18) unieważniające kredyt frankowy zawarty z Bankiem Millennium.

Większość sądów oraz kredytobiorców czeka jednak na zbliżający się wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C‑260/18. Orzeczenie spodziewane jest tuż po wakacjach. W toku postępowania wypowiedział już Rzecznik Generalny TSUE. W jego opinii sąd powinien wyeliminować niedozwolne klauzule w umowie kredytowej oraz dokonać oceny ważności pozostałej części umowy biorąc pod uwagę obiektywny interes i stanowisko konsumenta.

Więcej:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsftext&docid=214084&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir&occ=first&part=1&cid=1514593&fbclid=IwAR1qqDSZ8DenPyCaQGPFbtcqVOgBQ4tMKfmi7Xiu3_BCVhw31V4SmJjzk0A