Jak podzielić majątek po rozwodzie?

Jak podzielić majątek po rozwodzie, kiedy w jego skład wchodzi mieszkanie lub dom obciążone hipoteką? Do niedawna orzecznictwo sądów było rozbieżne – czasem pomniejszano wartość mieszkania o wysokość hipoteki, czasem hipotekę ignorowano (dzieląc tylko aktywa).

Sąd Najwyższy ponownie zajął się tym problemem uznając, że przy podziale majątku wspólnego małżonków, obejmującego nieruchomość obciążoną hipoteką zabezpieczającą udzielony im kredyt bankowy, sąd ustala jej wartość z pominięciem wartości obciążenia hipotecznego. W związku z tym nie ustala się długów ani nie orzeka o obowiązku ich spłaty, liczy się tylko wartość samego mieszkania.

Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego przyczyni się z pewnością do ujednolicenia linii orzeczniczej sądów, ale wcale nie jest korzystne dla małżonka, który otrzyma mieszkanie z hipoteką. Będzie on bowiem zobowiązany spłacić drugiemu połowę pełnej wartości mieszkania (bez odliczenia hipoteki) i jednocześnie będzie odpowiadał przed bankiem jako dłużnik hipoteczny w razie niespłacania kredytu.

Więcej: https://www.rp.pl/Rodzina/190329328-SN-dzielac-majatek-po-rozwodzie-nie-uwzglednia-kredytu-hipotecznego.html

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2019 r. III CZP 21/18:
http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Baza_orzeczen.aspx?ItemSID=40127-57a0abe2-a73c-441d-9691-b79a0c36be5c&ListName=Orzeczenia3