Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie tzw. kredytów frankowych

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że można unieważnić całą umowę tak zwanego „kredytu frankowego”, jeśli zawarto w niej klauzule abuzywne (nieuczciwe). Wskazaniem dla podjęcia przez sąd takiej decyzji ma być interes kredytobiorcy. TSUE wskazał również, że w sytuacji, gdy usunięcie nieuczciwych warunków umowy zmienia charakter i główny przedmiot tych umów, prawo Unii nie stoi na przeszkodzie ich unieważnieniu.

Wymowa tego wyroku zasadniczo wpłynie na postrzeganie tak zwanych „frankowych” umów kredytowych. Trudno jednak zakładać, że banki pokornie podłożą głowę pod topór, zmienią warunki spłaty kredytów i zwrócą bezprawnie zabrane środki. Aby pozbyć się balastu w postaci kredytu, którego wysokość nie jest niczym ograniczona, bo jego wartość może rosnąć w nieskończoność wraz ze wzrostem kursu szwajcarskiej waluty, należy wystąpić z pozwem do sądu.

Wraz z kolegami z kancelarii możemy Państwa reprezentować w tych sprawach.