Żądanie części zapłaconych rat kredytu od małżonka

Czy małżonek, który sam spłaca kredyt hipoteczny, może żądać od drugiego małżonka zwrotu części zapłaconych rat kredytu, po zakończeniu sprawy o podział majątku wspólnego po rozwodzie?

Jak najbardziej, nawet jeżeli nie zgłosiło się tego żądania na etapie sprawy o podział majątku wspólnego.

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2019 r.

„Zważywszy, że art. 618 § 3 k.p.c. odnosi prekluzję w nim przewidzianą do roszczeń współwłaścicieli, to nie dotyczy roszczeń osób, które przez zniesienie współwłasności utraciły status współwłaściciela. Nie wyłącza zatem dochodzenia między małżonkami roszczenia o zwrot kwoty zobowiązania zabezpieczonego hipoteką, spłaconego przez jednego z nich po uprawomocnieniu się postanowienia o podziale majątku wspólnego.”

Więcej: http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Najnowsze_orzeczenia.aspx?ItemSID=1094-16544171-be1b-4089-b74b-413997467af2&ListName=Zagadnienia_prawne