Komornik zbada przedawnienie

Wkrótce wchodzi w życie obszerna nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego. Wiele z tych zmian jest bardzo korzystnych dla dłużników – niemal uniemożliwiona będzie egzekucja z przedawnionych wyroków.

Po pierwsze komornik będzie z urzędu badał czy złożony mu do egzekucji tytuł jest przedawniony. Jeżeli komornik stwierdzi, że okres przedawnienia minął, a wierzyciel nie wykaże dokumentem, że przedawnienie zostało przerwane, komornik będzie musiał odmówić wszczęcia egzekucji.

Co zaś się tyczy spraw będących już w toku, komornik umorzy postępowanie egzekucyjne, jeżeli tylko dłużnik zwróci się o to z wnioskiem wskazując na przedawnienie zadłużenia. To znacznie ułatwi interwencje dłużnika – teraz komornik niezwłocznie zbada przedawnienie i umorzy postępowanie, kiedy to według starych przepisów należało wszczynać odrębne postępowanie w sądzie w trybie powództwa przeciwegzekucyjnego, co z kolei bywało bardzo czasochłonne.

Jednocześnie warto pamiętać, że od ponad roku obowiązuje krótszy okres przedawnienia należności zasądzonych wyrokiem – obecnie jest to 6 lat (dawniej 10 lat).

Art. 804 § 2. Jeżeli z treści tytułu wykonawczego wynika, że termin przedawnienia dochodzonego roszczenia upłynął, a wierzyciel nie przedłożył dokumentu, o którym mowa w art. 797 § 1(1), organ egzekucyjny odmawia wszczęcia egzekucji. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Art. 825 Organ egzekucyjny umorzy postępowanie w całości lub części na wniosek: 1(1) gdy zażąda tego dłużnik, jeżeli przed dniem złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji roszczenie objęte tytułem wykonawczym uległo przedawnieniu, a wierzyciel nie wykaże, że nastąpiło zdarzenie, wskutek którego bieg terminu przedawnienia został przerwany.

Powyższe przepisy wchodzą w życie już 21 sierpnia.