Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie tzw. kredytów frankowych

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że można unieważnić całą umowę tak zwanego „kredytu frankowego”, jeśli zawarto w niej klauzule abuzywne (nieuczciwe). Wskazaniem dla podjęcia przez sąd takiej decyzji ma być interes kredytobiorcy. TSUE wskazał również, że w sytuacji, gdy usunięcie nieuczciwych warunków umowy zmienia charakter i główny przedmiot tych umów, prawo Unii nie stoi na przeszkodzie ich unieważnieniu.

Czytaj dalej Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie tzw. kredytów frankowych