Możliwość złożenia skargi na przewlekłość postępowania w postępowaniu klauzulowym

Często zdarza się, że po uzyskaniu korzystnego wyroku strona musi bardzo długo czekać na stwierdzenie wykonalności prawomocnego orzeczenia, by w ogóle móc skierować sprawę do egzekucji. Niestety bywa, że czas oczekiwania na klauzulę wykonalności przekracza kilka lub kilkanaście miesięcy, a w tym czasie dłużnik może wyzbyć się majątku lub wyjechać zagranicę, skutecznie utrudniając egzekucję należnych wierzycielowi pieniędzy.

Czytaj dalej Możliwość złożenia skargi na przewlekłość postępowania w postępowaniu klauzulowym